Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 là dòng tổng đài thuần Analog với 1032 Ext khi mở rộng 03 khung phụ KX-TDA620 để đạt được. DISA-OGM – Ghi âm lời chào tổng đài trả lời tự động.

Mã: KX-TDA600 Danh mục: Từ khóa: ,