airFiber X Antenna

airFiber X Antenna với khả năng cao cấp cho hiệu suất chùm tia bổ sung cho bộ phát AirFiber X chuyên nghiệp trong việc kết nối – truyền tải dữ liệu Internet (Data) với công nghệ PtP

Mã: AF‑11G35, AF‑2G24‑S45, AF‑3G26‑S45, AF‑5G23‑S45, AF‑5G30‑S45, AF‑5G34‑S45 Danh mục: Từ khóa: ,